Przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości – jak z tego wyjść?

Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki wiąże się z obowiązkiem spłaty. Dłużnik posiadający mieszkanie może liczyć się z tym, że bank bądź inny pożyczkodawca będzie chciał zabezpieczyć dług wykorzystując nieruchomość. Może w tej sytuacji podjąć kroki uregulowane prawnie, czyli poprzez hipotekę na nieruchomości lub zastaw. 

Wykorzystać również może przewłaszczenie mieszkania na zabezpieczenie kredytu. Jest to umowa należąca do umów nienazwanych, czyli niemających wyodrębnienia w przepisach prawa. Polega na sporządzeniu umowy między stronami w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące przeniesienia własności nieruchomości. Przewłaszczenie oznacza zawieszenie prawa własności do czasu spłaty długu. Kiedy wierzytelność zostanie zaspokojona następuje zwrotne przeniesienie praw własności.

Komplikacji prawnych wynikających z tego rozwiązania można uniknąć sprzedając nieruchomość zanim podpisana zostanie umowa przewłaszczenia. Wykorzystać w tej sytuacji warto skup mieszkań https://nieruchomosci-zeus.pl/, z tego względu, że transakcja przebiega błyskawicznie i w ciągu kilku dni możliwe jest spieniężenie mieszkania. Tym samym może nastąpić spłata zadłużenia.

Przewłaszczenie nieruchomości, czy sprzedaż?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest wspomniane w ustawie o Prawie bankowym, która umożliwia bankowi zabezpieczyć wierzytelność przez przeniesienie własności. Nie dotyczy to jednakże nieruchomości. Przeniesienie własności rzeczy ruchomych oraz papierów wartościowych to jedyne aktywa objęte tą ustawą.

Jeśli chodzi o nieruchomość przepisy jasno określają, że własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu. To powoduje, że przewłaszczenie na zabezpieczenie orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuściło tylko w postaci umowy cywilno-prawnej powodującej przeniesienie własności lokalu na wierzyciela. W przypadku spłaty zadłużenia tworzy się drugą umowę, dotyczącą tym razem przeniesienia praw własności na byłego już dłużnika.

W tej sytuacji należy dobrze przyjrzeć się warunkom, jakie zawiera umowa przewłaszczenia. Jest sygnowana aktem notarialnym oraz odpowiednim wpisem do księgi wieczystej, a tym samym stan prawny nieruchomości zmienia swoją postać. Nie znając dobrze przepisów, można nie zauważyć niekorzystnych warunków w umowie. Bezpieczniej będzie uruchomić ulokowane środki poprzez sprzedaż mieszkania, wykorzystując ofertę skupu mieszkań zadłużonych.

Sprzedaż nieruchomości z umową przewłaszczenia

Umowa przewłaszczenia powoduje utratę prawa własności do nieruchomości. Wierzyciel staje się właścicielem mieszkania, a dłużnik może w nim przebywać do czasu spłaty zadłużenia. W sytuacji, kiedy zostanie uregulowana wierzytelność, następuje podpisanie umowy zwrotnej, przenoszącej własność mieszkania na dłużnika. 

W tej sytuacji wątpliwa staje się możliwość sprzedaży mieszkania. Jest to realne tylko w przypadku skorzystania z usług skupu nieruchomości, pod warunkiem zawarcia umowy trójstronnej. Umowa taka obejmuje pożyczkodawcę – będącego chwilowo właścicielem lokalu, pożyczkobiorcę – chcącego uregulować dług z wykorzystaniem nieruchomości oraz nabywcę dokonującego zapłaty. Firma skupująca mieszkania i dysponująca specjalistami w dziedzinie prawa może pomóc w konstruowaniu takiej umowy, tak by była korzystna dla wszystkich stron.

 Korzystanie z mieszkania w trakcie trwania umowy przewłaszczenia

Nieruchomość zawsze wymaga umów zawieranych w postaci aktów notarialnych. Przewłaszczenie mieszkania na zabezpieczenie kredytu powinno dobrze zabezpieczyć interesy obu stron, a tym samym musi zostać opieczętowane przez notariusza. W warunkach, które powinna zawierać umowa przewłaszczenia powinno znajdować się prawo dłużnika do korzystania z nieruchomości przy jednoczesnym ograniczeniu swobody dysponowania mieszkaniem przez nowego właściciela. 

Oznacza to, że wierzyciel, będący nowy właścicielem nie może sprzedać nieruchomości. Nie może również w żaden sposób zmusić dłużnika do jej opuszczenia. Z chwilą spłaty zadłużenia w nowym akcie notarialnym prawa własności wracają do pierwotnego właściciela. 

Umowa przewłaszczenia nieruchomości musi zawierać dokładne warunki zobowiązujące dłużnika do spłaty. Także wierzyciel musi zostać zobligowany dokładnymi warunkami do zwrotu lokalu. Przewłaszczenie, czyli przeniesienie praw własności do mieszkania następuje w związku z powyższym dwukrotnie. Dwa razy również dokonywane są odpowiednie wpisy w księgę wieczystą.

Jeśli jednak zadłużenie nie zostanie spłacone wierzyciel może dokonać fizycznego zajęcia lokalu i uniemożliwić dłużnikowi jego dalsze wykorzystywanie. Rozwiązaniem korzystnym dla zaciągającego dług właściciela mieszkania będzie sprzedaż mieszkania. Szybka transakcja zrealizowana przez https://nieruchomosci-zeus.pl/ pozwoli na wypłatę środków, które po spłaceniu długu (w zależności od jego wysokości), mogą wystarczyć na kupno mniejszego lokalu. Jest to lepsze rozwiązanie niż przewłaszczenie, ponieważ wierzyciel może dokonać nieprawidłowej wyceny, a środki mogą tylko zaspokoić wierzytelność.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!