Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – jakie są warunki

Wśród praw rzeczowych do nieruchomości wymienić można użytkowanie, służebność lub hipotekę. Dzierżawa wieczysta jest formą pośrednią tego prawa. Z jednej strony użytkownik wieczysty ma prawa zbliżone do praw właściciela, ale z drugiej strony są one ograniczone przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Znowelizowana ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego zmienia prawny obraz sytuacji wielu gospodarstwom domowym. W szczególności, że oferowana bonifikata pozwala na wykorzystanie tych możliwości każdemu uprawnionemu.

Najprościej mówiąc posiadacz mieszkania ulokowanego w budynku stojącym na gruncie objętym ustawą o gospodarce nieruchomościami, czyli gminy lub Skarbu Państwa, może użytkować je wieczyście, ale nie może nim w pełni dysponować. Sprzedaż mieszkania w takiej sytuacji obarczona jest obowiązkiem złożenia do odpowiedniego administratora gruntu wniosku o wydanie zaświadczenia wiążącego prawnie lokal i grunt.

Chcąc sprzedać nieruchomość objętą przekształceniem użytkowania wieczystego we własność warto skorzystać z oferty https://nieruchomosci-zeus.pl/. Skup nieruchomości to opcja dla tych, którzy chcą szybko i w prosty sposób spieniężyć własną nieruchomość.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – jakie płyną z tego korzyści?

Dnia 1 stycznia 2019 r. w życie weszła ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów pod lokalem mieszkalnych. Otworzyła ona drogę dla wielu rodzin do zyskania możliwości dysponowania pełną nieruchomością razem z gruntem. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność dotyczy budynków:

– wielorodzinnych mieszkalnych

– mieszkalnych jednorodzinnych

– oraz budynków gospodarczych, garaży i urządzeń budowlanych umożliwiających swobodne korzystanie z lokalu mieszkalnego.

Przekształcenie wiąże się ze zmianą stanu prawnego nieruchomości i wprowadzeniem odpowiedniego zapisu do księgi wieczystej. Właściciel nieruchomości dokonuje zmian na podstawie zaświadczenia jednostki administrującej danym gruntem. Sprawę przekształcenia finalizuje opłata przekształceniowa, którą ustala się na podobnych warunkach, co opłatę za użytkowanie wieczyste. Wprowadzona dodatkowo bonifikata użytkowanie wieczyste pomaga przekształcić nawet biedniejszym rodzinom.

Opłata przekształceniowa i bonifikata

Opłata przekształceniowa wyliczana jest na podstawie wartości nieruchomości i w zależności od jednostki administracyjnej określana procentowo. Może być zrealizowana jednorazowo lub w ratach płatnych corocznie przez okres 20 lat. Po przekształceniu użytkowania wieczystego we własność można sprzedać bez problemów mieszkanie do skupu nieruchomości, ale w przypadku opłaty przekształceniowej ratalnej, przechodzi ona każdorazowo na nowego właściciela, aż zostanie spłacona.

Według nowych przepisów Skarb Państwa lub samorząd będący właścicielem gruntu może przyznać wysoką zniżkę na wykup gruntu. Bonifikata użytkowanie wieczyste może przekształcić nawet o 99% taniej.

Sprzedaż mieszkania po przekształceniu

Korzyścią niewątpliwą jest przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, gdy w grę wchodzi sprzedaż mieszkania. Nieruchomość przed przekształceniem, żeby zostać sprzedana, musiała wśród wielu formalnych dokumentów zawierać zaświadczenie właściciela gruntu o przynależności do tego zasobu. To wiązało się niekiedy z bardzo długim czasem oczekiwania na rozpatrzenie wniosku. Sprzedaż mieszkania po przekształceniu użytkowania wieczystego we własność automatycznie zwalnia z obowiązku posiadania wyżej wymienionego zaświadczenia.

Pamiętać jednakże warto, że kolejny właściciel wywiązać się musi z opłaty przekształceniowej, choć w tym przypadku może zwrócić się do odpowiedniego organu administracyjnego o zmianę okresu spłaty lub możliwość dokonania jednorazowej wpłaty.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego wymaga niewątpliwie doprecyzowania szczegółowych przepisów. Niemniej pozwala na uzyskanie swobody majątkowej osobom, które nie miały do tej pory takich możliwości, a dodana do tego bonifikata jest poważnym wsparciem.

Chcąc spieniężyć nieruchomość przekształconą wystarczy skompletować dokumenty, przejrzysty stan prawny nieruchomości pozwoli na dokonanie transakcji w sposób szybki i prosty. Skup nieruchomości https://nieruchomosci-zeus.pl/, skupuje mieszkania zadłużone, do remontu, działki oraz udziały w lokalu. Informowanie o potencjalnych niejasnościach dotyczącym mieszkania pozwoli profesjonalnej ekipie wybrać najkorzystniejszą i najszybszą drogę do sfinalizowania transakcji.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!