Wynajem mieszkania. Jakie są niezbędne formalności?

Właściciele mieszkań decydujący się na ich wynajem muszą pamiętać o pewnych kwestiach formalnych, by nie dopuścić się zaniedbań prawnych oraz żeby nie być stratnym.
Do najważniejszych wśród nich zaliczają się: podpisanie umowy najmu, podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, a także pobranie kaucji. Umowa najmu lokalu broni praw lokatorów, jak i wynajmujących. 

Szczegóły zawarte w umowie najmu mieszkania 

Każda umowa wynajmu mieszkania powinna posiadać kilka ważnych punktów.
Ten rodzaj umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego. W ich myśl, wynajmujący jest zobowiązany oddać najemcy rzecz do używania na oznaczony lub nieoznaczony czas.
W zamian, najemca ma płacić czynsz w określonej odgórnie wysokości. Każda umowa,
nawet jeśli jest to najem okazjonalny powinna mieć formę pisemną. Umowę może zawrzeć nie tylko właściciel, ale również jego pełnomocnik. W standardowej umowie, niezależnie od tego, czy chodzi o wynajem okazjonalny czy umowa o wynajem mieszkania zawierana jest na czas dłuższy, czyli jest to umowa na czas nieokreślony znajdują się pewne stałe elementy. Są to: określenie stron umowy, miejsce i data zawarcia umowy,
szczegółowe informacje na temat przedmiotu najmu, czas najmu i warunki wypowiedzenia umowy, wysokość czynszu wraz z uwzględnieniem opłat dodatkowych, a także prawa
i obowiązki stron umowy. Wynajmujący zobowiązuje się do zagwarantowania sprawnego działania już istniejących instalacji i urządzeń dostępnych w mieszkaniu, a najemca – do zachowania mieszkania we właściwym stanie technicznym, czy też do napraw awarii,
jakie pojawiły się w trakcie eksploatacji. 

Sprawdź też: Prowizja biura nieruchomości – Czy warto korzystać z usług pośrednika?

Co trzeba wiedzieć o umowie najmu?

W przypadku umowy jaką jest umowa wynajmu mieszkania warto wiedzieć, że może być ona wyznaczona na czas określony albo na czas nieokreślony. W umowie takiej jak umowa na czas nieoznaczony obie strony mają trzymiesięczny lub miesięczny okres wypowiedzenia najmu, jeśli zaś potoczyłoby się to inaczej – drugiej stronie przysługuje odszkodowanie za poniesione szkody. Niezależnie od tego, czy chodzi o najem okazjonalny czy dłuższy, wysokość czynszu również znajduje się w umowie. Zazwyczaj jest to forma pieniężna, regulowana z góry, w miesięcznym cyklu płatności. Podobnie, umowa o wynajem okazjonalny oraz umowa o wynajem mieszkania na czas nieokreślony muszą zawierać szczegółowe informacje na temat kaucji. Kaucja zabezpiecza wynajmującego przed potencjalnymi stratami materialnymi w konkretnym lokalu. Kaucja nie jest pobierana jedynie wtedy, gdy umowa odnosi się do wynajmu mieszkania zamiennego albo socjalnego.
Każda umowa na czas nieokreślony powinna być uzupełniona o protokół zdawczo – odbiorczy. Jest to spis rzeczy ruchomych i lista usterek w lokalu. Dokument powinien więc obejmować listę umeblowania oraz sprzętu elektronicznego znajdującego się w mieszkaniu. Umowa najmu jest wiążąca w momencie, gdy podpiszą ją obie strony. 

Nieruchomości-Zeus.pl to firma zajmująca się profesjonalnym skupem nieruchomości. W naszej ofercie znajdą państwo skup działek, skup domów, skup mieszkań czy nawet skup nieruchomości z problemami. Zachęcamy do kontaktu mailowego na adres kontakt@nieruchomosci-zeus.pl 

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!