Umowa dożywocia: Na czym polega? Jakie są wady i zalety?

Umowa dożywocia staje się coraz częściej sposobem na zapewnienie sobie spokojnej starości. Przekazując konkretnym osobom prawo własności do nieruchomości otrzymuje się dożywotnią gwarancję opieki. Konkretnie, umowa o dożywocie przewiduje przeniesienie prawa własności nieruchomości na inną osobę w zamian za dożywotnie utrzymanie. 

Jak wygląda umowa o dożywocie w praktyce?

W praktyce, umowa o dożywocie dotyczy sytuacji, gdy osoba starsza, określana również jako dożywotnik przekazuje swój dom lub mieszkanie komuś bliskiego, w umowie określanego jako nabywcę. Z chwilą przyjęcia do wiadomości zapisów umowy nabywca podejmuje zobowiązanie utrzymania dożywotnika aż do chwili jego śmierci. Umowa o dożywocie to umowa cywilno – prawna, jaką spisuje się w obecności notariusza. Na podstawie wyceny nieruchomości ustalane są koszty umowy dożywocia, konkretną sumę należy uiścić
u notariusza. Warto podkreślić, że przedmiotem umowy dożywocia może być zarówno nieruchomość gruntowa, budynkowa, jak i lokalowa. Zbywcą, czyli późniejszym dożywotnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna. Na to wskazuje prawo dożywocia, jakiego należy przestrzegać w przypadku omawianej umowy. Natomiast, zdolność prawną do bycia nabywcą mają zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. 

Zadatek a zaliczka– co jest lepszym zabezpieczeniem? 

Ważne elementy umowy o dożywocie 

Z punktu widzenia prawa każda umowa o dożywocie musi zawierać dwa istotne elementy. Jeśli będą one dopilnowane to nie trzeba przejmować się tym, że mogłoby wystąpić podważenie umowy dożywocia. Pierwszym ważnym elementem jest przeniesienie prawa własności nieruchomości. Drugim zaś określenie zobowiązań nabywcy wobec dożywotnika. Warto mieć świadomość, że rozwiązanie umowy dożywocia jest bardzo trudne do uzyskania, nawet wtedy, gdy pomiędzy dwoma stronami wystąpią konflikty. Dlatego już na etapie, gdy wyznaczane są koszty umowy dożywocia oraz inne ustalenia, należy być przekonanym w 100%, że chce się z takiego wyjścia skorzystać. Obie strony muszą być pewne, że wiedzą z czym prawo dożywocia się wiąże. W myśl Kodeksu Cywilnego dożywotnie utrzymanie wiąże się dla nabywcy z tym, że przyjmuje zbywcę jako domownika, dostarcza mu wyżywienie, ubrania, mieszkanie, światło, opał, a także opiekuje się nim podczas choroby. W zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca jest również zobowiązany do sprawienia dożywotnikowi pogrzebu. W ramach tych ogólnych wskazówek w każdej umowie powinny znaleźć się zapisy szczegółowe, by podważenie umowy dożywocia nie było zasadne. Dożywotnik powinien precyzyjnie wskazać, jakiej formy pomocy oczekuje. To pozwala w przyszłości uniknąć nieporozumień pomiędzy dwoma stronami umowy i nie dopuszcza do sytuacji w jakiej rozwiązanie umowy dożywocia byłoby brane pod uwagę. Przede wszystkim, należy precyzyjnie wskazać liczbę osób, którym przysługuje opieka. Może to bowiem być nie tylko właściciel nieruchomości, ale jego mąż, żona albo konkubent. 

Nasza firma Nieruchomości-Zeus zajmuje się profesjonalnym skupem mieszkań, także tych z problemami. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami mailowo, a propozycję cenową podamy Ci w ciągu 24h!

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!