Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie bez podziału majątku

Zastanawiasz się, jak wygląda sprzedaż nieruchomości po rozwodzie bez podziału majątku? Nieruchomość – czy to gruntowa, czy budynkowa stanowi najważniejszy składnik majątku. Zarówno osobistego – jeśli została nabyta przed zawarciem związku małżeńskiego jak i majątku wspólnego małżonków – jeśli została nabyta po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków pozostających we wspólności majątkowej. Niekiedy jest ona nabywana za własne środki pieniężne pochodzące, chociażby z odziedziczonego spadku lub darowizny. Jednakże w przeważającej mierze jest nabywana za środki pochodzące z kredytu hipotecznego.

Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie bez podziału majątku w przypadku obopólnej zgody

Może się jednak zdarzyć tak, że po nabyciu nieruchomości małżonkowie zdecydują się na zakończenie małżeństwa poprzez rozwód, wobec czego ich sytuacja majątkowa ulegnie zmianie. W takiej sytuacji małżonkowie mają trzy rozwiązania. Po pierwsze, mogą sprzedać nieruchomość jeszcze jako małżeństwo, przed orzeczeniem rozwodu. W takiej sytuacji małżonkowie sprzedają mieszkanie jeszcze jako składnik wchodzący w skład majątku wspólnego i cena, jaką za nią dostaną, jest wspólna i to od małżonków zależy, jak się nimi podzielą.

Mogą dokonać podziału ceny po równo, mogą ustalić inny sposób podziału.  Drugą z opcji jest sprzedaż domu po rozwodzie, ale dopiero po dokonaniu podziału majątku. W takiej sytuacji własność mieszkania jest zazwyczaj przysądzana jednemu z małżonków wraz z obowiązkiem dokonania spłaty na rzecz drugiego małżonka. Podział mieszkania po rozwodzie może trwać nawet kilka lat. Trzecie z rozwiązań to sprzedaż mieszkania po rozwodzie, ale przed podziałem majątku. Każde z tych rozwiązań ma zarówno plusy jak i minusy, jednakże najciekawszym z rozwiązań wydaje się sprzedaż nieruchomości po rozwodzie bez podziału majątku. 

Zobacz, jak szybko sprzedać mieszkanie?

Co jest ważne przy sprzedaży takiej nieruchomości?

W odniesieniu do rozwiązania, jakim jest sprzedaż nieruchomości po rozwodzie bez podziału majątku, konieczne jest wskazanie, że po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, małżeńska wspólność majątkowa ustaje i przekształca się we wspólność udziałową.  Co za tym idzie, każdy z małżonków posiada udział w wysokości ½ .

W takiej sytuacji, jeśli małżonkowie nie chcą dokonać podziału majątku w sądzie, a sprzedać nieruchomość jeszcze przed podziałem, każde z nich będzie sprzedawało posiadany przez siebie udział w nieruchomości. Jeśli małżonkowie nabyli nieruchomość za środki uzyskane z kredytu, wówczas po otrzymaniu środków od nabywcy dokonują spłaty mieszkania po rozwodzie.

Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie, po dokonaniu formalności

Rozwiązanie takie jest niezwykle ciekawe, jednakże dokonując sprzedaży nieruchomości, konieczne jest zaznaczenie tego w akcie notarialnym, przenoszącym własność. Poza tym, jeśli małżonkowie decydują się na takie rozwiązanie, to konieczne jest, aby dopilnowali, że nastąpiło to po uprawomocnieniu się orzeczenia. Czyli wtedy, gdy orzeczenie nie może być zaskarżone zwykłymi środkami zaskarżenia przez strony.

Jeśli dokonają tego za szybko, wówczas omyłkowo dokonają sprzedaży mieszkania po rozwodzie, ale przed uprawomocnieniem się wyroku, czyli de facto, jako małżeństwo. 

Kim jest notariusz i czym się zajmuje?

Taki sposób sprzedaży domu po rozwodzie sprawia, że dokonywanie podziału majątku może okazać się zbędne – małżonkowie bowiem nie posiadają nic więcej wspólnego, co miałoby żadnej wartość. W takiej sytuacji zaoszczędzą środki, które musiałyby zostać wpłacone jako opłata sądowa od wniosku o podział majątku. 

Takie rozwiązanie jest coraz bardziej powszechne – małżonkowie chcą odformalizować zbycie majątku wspólnego, a jednocześnie dokonać go już po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. 

 

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!