Renta dożywotnia, odwrócona hipoteka czy umowa dożywocia. Co jest najlepsze dla seniora?

Emerytura jest zabezpieczeniem życia starszej osoby. Powinna wystarczyć na pokrycie wszystkich potrzeb człowieka i jednocześnie pozwolić mu na odpoczynek po wielu klatach pracy. Niestety w naszym kraju emerytury często są w takiej wysokości, że nie wystarczają na życie. 

Posiadając nieruchomość senior może wykorzystać ją dla zabezpieczenia i polepszenia swoich warunków. W prawie polskim funkcjonują takie produkty finansowe jak renta dożywotnia oraz odwrócona hipoteka. Dodatkowo starszy człowiek może dokonać darowizny w postaci mieszkania na najbliższą rodzinę i podpisać umowę dożywocia gwarantującą opiekę. 

Warto również nadmienić o czwartym rozwiązaniu, jakim jest sprzedaż mieszkania firmie zajmującej się obrotem nieruchomości https://nieruchomosci-zeus.pl/ w sposób szybki i bezpieczny. Odzyskaną gotówkę można przeznaczyć na zakup mniejszej nieruchomości, a resztę środków finansowych wydatkować na bieżące potrzeby.

Co to jest odwrócona hipoteka?

Od 2014 roku funkcjonuje w polskim prawie finansowym hipoteka odwrócona lub kredyt hipoteczny odwrócony. Już sama nazwa podpowiada, że mamy do czynienia z nałożoną przez bank na mieszkanie hipoteką. Jednakże owa hipoteka przez okres od 5 do 10 lat może przynosić profity osobie, która z bankiem podpisała taką umowę o odwróconej hipotece

Opcja odwróconej hipoteki jest dla seniora dobra, gdyż nadal pozostaje właścicielem mieszkania, a dopiero po jego śmierci nieruchomość może zostać sprzedana. Część wartości wówczas przeznaczona jest na spłatę hipoteki, a pozostała część przechodzi na spadkobierców nieruchomości.

Niestety polskie prawo, owszem stanowi o możliwości otrzymania odwróconej hipoteki, jednakże polskie banki nie mają w swojej ofercie takiego rozwiązania. Banki obchodzą z daleka ten produkt ze względów wizerunkowych, nie chcąc uchodzić za „tych złych”, odbierających mieszkania starszym ludziom. Druga kwestia, to taka, że przepisy są zbyt ogólne, a to oznacza zbytnią dowolność w interpretacji. Odwrócona hipoteka w tej sytuacji jest martwym przepisem.

Dobrym pomysłem w tej sytuacji jest zastanowienie się na szybką sprzedażą mieszkania, firmie oferującej skup mieszkań, co jest prostą procedurą. Starszy człowiek dzięki profesjonalnej obsłudze może zyskać środki na mniejszy lokal oraz dodatkowe wsparcie swojego budżetu. 

Renta dożywotnia z Funduszu, czy od rodziny?

Senior może również zwrócić uwagę na produkty pozabankowe, czyli możliwość otrzymania renty dożywotniej, znanej też, jako renta hipoteczna. Ustawodawca definiując rentę dożywotnią miał raczej na myśli kooperację osoby starszej z rodziną, która za mieszkanie zobowiązywała się do wypłacania dożywotnio ustalonej między stronami kwoty. Ten produkt systemowy podchwyciły różne instytucje pozabankowe działające bez Komisji Nadzoru Finansowego, czyli zwykłe podmioty gospodarcze, gdzie renta dożywotnia traktowana jest, jako produkt sprzedażowy.

Kluczowe staje się, co opłaca się seniorowi najbardziej. Nie mając bliskich przy sobie, którzy mogliby zaopiekować się osobą starszą seniorzy coraz częściej sięgają po rentę dożywotnią. Pozornie dobre rozwiązanie ma jednak wiele minusów. Lepiej jest spisać testament i określić kogoś z rodziny, jako spadkobiercę nieruchomości. Szczególnie, jeśli wyliczona wartość renty dożywotniej z funduszu jest mała, lub lokal jest z różnych względów nieatrakcyjny. Wówczas lepiej zaoferować mieszkanie wykorzystując skup nieruchomości z problemami.

Różnice między rentą dożywocia a odwróconą hipoteką

Duża ilość samotnych starszych ludzi otrzymuje szereg propozycji dotyczących podreperowania budżetu domowego w zamian za nieruchomość. Podstawową różnicą między umową o odwróconej hipotece, a rentą dożywotnią jest:

  • Okres wypłaty środków. Bank w czasie do 10 lat zobowiązuje się do przekazywania ustalonych kwot, fundusz hipoteczny dokonuje spłat dożywotnio
  • Określenie własności nieruchomości. Bank nie staje się właścicielem lokalu mieszkalnego. Fundusz od podpisania umowy zostaje właścicielem nieruchomości.
  • Określenie spadkobierców. Bank obciąża mieszkanie hipoteką, ale nie ingeruje w testament, a jedynie zobowiązuje spadkobierców do spłaty hipoteki. W tym przypadku sprzedaż mieszkania i zaspokojenie zobowiązań wobec banku jest możliwa. W przypadku funduszu oferującego rentę dożywotnią, zostaje on właścicielem od podpisania umowy, a tym samym nie ma możliwości dziedziczenia takiego mieszkania.
  • Oraz kluczowa różnica: banki nie oferują starszym ludziom odwróconej hipoteki, pomimo, że mają do tego prawo. Fundusze chętnie wykorzystują rentę dożywotnią pozwalającą na łatwe zdobycie nieruchomości za półdarmo.

Wobec powyższych okoliczności starszy człowiek posiadający mieszkanie oraz pragnący godnie spędzić resztę życia ma niewielki wybór. 

Umowa dożywocia, która jest trzecim rozwiązaniem może wesprzeć seniora, lecz do tego potrzebni są najbliżsi ludzie, którzy zagwarantują opiekę nestorowi rodu. Spowodowane to jest tym, że umowa jest następstwem umowy darowizny, a nowy właściciel zobowiązuje się do stałej opieki tak finansowej, jak również zdrowotnej i życiowej nad darczyńcą.

Jeśli jednak krewnych brak, to może warto mieszkanie zbyć korzystając z oferty skupu nieruchomości, a resztę lat spokojnie sobie zabezpieczyć.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!