Remont mieszkania w bloku – co trzeba zgłosić?

Każdy z nas choć raz w życiu wykonał, chociażby niewielki remont mieszkania. Niezależnie od tego czy jego przedmiotem było pomalowanie ścian, wymiana drzwi lub płytek czy też wyburzenie ścian działowych zastanawialiśmy się jakie formalności powinny być spełnione, aby remont mógł być prowadzony zgodnie z przepisami prawa. 

Czym jest remont?

To, co w potocznym rozumieniu oznacza remont, czyli odnowienie lub odświeżenie nieruchomości, na gruncie przepisów prawa budowlanego może być rozumiane dwojako.

Remont może być rozumiany jako konserwacja, czyli  utrzymanie stanu niezmienionego i zapobieganie pogorszeniu. Konserwacja to chociażby zmiana koloru ścian czy wymiana podłogi. Nie wymaga to uzyskiwania żadnych dodatkowych zezwoleń czy pozwolenia na budowę. 

Z drugiej strony, przepisy prawa budowlanego również definiują czym, jest remont mieszkania. Zgodnie z ich treścią remont w rozumieniu prawa budowlanego to kategoria obejmująca wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się, stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Mimo że przepisy prawa nie wymagają dla dokonania remontu uzyskiwania pozwolenia na budowę, jednakże konieczne jest dokonanie zgłoszenia w rozumieniu przepisów prawa budowlanego

Remont mieszkania – jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych należy złożyć, dokładnie tak jak przy wniosku o pozwolenie na budowę, w miejscowym starostwie lub w urzędzie miasta na prawach powiatu w wydziale architektoniczno-budowlanym. Formularz zgłoszenia remontu mieszkania możemy pobrać w urzędzie lub z jego strony internetowej. Zgłoszenie powinno zawierać między innymi określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania przewidzianych do realizacji robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Istnieje szereg dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia. Są to: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz odpowiednia dokumentacja graficzna.

 

Ponadto, warto jest przejrzeć dokumentację wewnętrzną wspólnoty, lub spółdzielni, której jesteśmy członkami. Ich regulaminy mogą bowiem dookreślać, jakie czynności powinny być zgłoszone oraz wskazywać, z jakim wyprzedzeniem czasowym powinno to nastąpić. Nawet jeśli regulaminy nie zawierają jasnych postanowień w tym przedmiocie, warto jest zgłosić to zarządowi wspólnoty, lub spółdzielni.

Ponadto warto jest zgłosić remont sąsiadom. Wystarczające będzie wywieszenie kartki bądź odwiedzenie sąsiadów i poinformowanie ich o tym fakcie. Musimy pamiętać, że wszyscy jesteśmy ludźmi i jeśli my zachowamy się w odpowiedni sposób wobec sąsiadów zawiadamiając ich o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem, oni zrobią to samo. Jeśli odpowiednio wcześnie uprzedzimy sąsiadów o zbliżającym się remoncie, to unikniemy możliwość dokonania zawiadomienia przez nich policji i mandatu karnego (zgodnie z przepisem artykuł 51 kodeksu wykroczeń)

Jak i kiedy prowadzić remont?

Przede wszystkim – nie w godzinach nocnych, Nic nie jest tak uciążliwym zjawiskiem jak hałas i powinniśmy o tym pamiętać. Najdogodniej jest prowadzić remont w ciągu dnia, jednakże jeśli dokonujemy go po naszym powrocie z pracy – na przykład od godziny osiemnastej to pamiętajmy, aby skończyć je przed ciszą nocną tj. przed dwudziestą drugą. 

Po drugie, jeśli nie dokonujemy remontu sami, to poinformujmy sąsiadów o obecności ekipy remontowej.  Być może będą wynosić rzeczy z mieszkania lub parkować samochód w pobliżu bloku. Warto zadbać o to, aby nasza ekipa nie utrudniała życia innym mieszkańcom i aby prowadzenie remontu nie oddziaływało na innych.

Na koniec, po remoncie należy posprzątać. Nie tylko remontowane mieszkanie, ale również klatkę schodową i teren przed budynkiem. Pył, kurz i inne pozostałości powinny być niezwłocznie uprzątnięte. Warto również poinformować sąsiadów o zakończeniu remontu i powrocie do normalności.  

Reasumując, wydaje się, że remont to prosta sprawa, która nie wymaga podejmowania żadnych działań- zarówno natury prawnej jak i dotyczącej informowania sąsiadów. Nic bardziej mylnego. W bloku oprócz nas mieszkają inne osoby, na których remont będzie, mniej lub bardziej, oddziaływał. Pamiętajmy o nich. Ponadto, dokonajmy formalnego zgłoszenia robót.

Jeśli nie chcesz remontować mieszkania lub nie stać Cię na to, możesz zwrócić się do naszej firmy: Skup nieruchomości, a my dokonamy darmowej wyceny mieszkania i być może odkupimy je od Ciebie za gotówkę!

 

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!