Kto powinien sprzątać chodnik przed posesją?

Kto powinien sprzątać chodnik przed posesją? Masz posesję, przed którą znajduje się chodnik i nie wiesz, czy to na Tobie spoczywa obowiązek utrzymywania go w czystości? Każda gmina ma precyzyjny regulamin odnoszący się do tego, kiedy i w jaki sposób należy utrzymywać ten chodnik w czystości i odpowiednim stanie. Istotne jest również wyjaśnienie, kto dokładnie jest obowiązany wypełniać to zadanie i w jakim czasie należy to czynić.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Informacja o obowiązku właściciela do uprzątnięcia wszelkiego rodzaju błota, lodu, śniegu oraz każdego innego zanieczyszczenia jest wpisana do przepisów prawa. Dokładnie mówi o tym art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To właśnie w tym dokumencie znajdują się informacje o tym obowiązku. Co więcej, dbanie o porządek na chodnikach znajdujących się wzdłuż nieruchomości jest jednym z ważniejszych obowiązków właściciela danej posesji.

Kogo dotyczy obowiązek?

W wyżej wymienionej ustawie art. 2 ust. 1 pkt 1 mówi o tym, że obowiązek sprzątania chodniku nie dotyczy wyłącznie właściciela nieruchomości w tradycyjnym rozumieniu tego pojęcia, ale również:

 • współwłaścicieli, 
 • użytkowników wieczystych nieruchomości,
 • różnego rodzaju jednostki organizacyjne oraz osoby, które mają nieruchomości w użytkowaniu lub zarządzie,
 • Inne podmioty władające daną nieruchomością.

Z kolei art. 2 ust. 3 ustawy mówi o tym, na kim spoczywa ten obowiązek w przypadku zabudowy wielolokalowej (np. bloków mieszkalnych). Jeśli są w nich ustanowione odrębne własności lokali, obowiązki sprzątania chodnika spoczywają na osobach sprawujących zarząd nieruchomością wspólną, co opisują przepisy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Jeśli nie został wybrany odpowiedni zarząd, obowiązek ten dotyczy właścicieli lokali. Należy przy tym pamiętać, że obowiązek sprzątania chodnika dotyczy właściciela posesji bez względu na to, co się znajduje na jej terenie, a także nawet wtedy, gdy dana działka w ogóle jest zabudowana.

Czym jest chodnik?

Jest to pozornie błahe pytanie, które wbrew pozorom nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Odpowiedź na nie udziela ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Co to oznacza? Jeśli chodnik nie przylega bezpośrednio do granic nieruchomości (pomiędzy znajduje się droga), właściciel posesji nie ma obowiązku sprzątania chodnika. W związku z tym, że chodnik jest częścią drogi publicznej, nie można za taki obiekt uznać drogi, którą przechodnie „ustalili” poprzez np. skracanie sobie drogi przez trawnik.

Jak szybko sprzedać mieszkanie online?

Wycena Mieszkania Online. Jak szybko i dokładnie poznać wartość swojej nieruchomości?

Jakie są dokładne obowiązki właściciela nieruchomości?

Istnieje określony zakres obowiązków nakładanych na właściciela nieruchomości przez ustawę. Wśród nich znaleźć można konieczność uprzątnięcia:

 • Śniegu,
 • Lodu,
 • Błota,
 • Innych zanieczyszczeń.

Co za tym idzie, wspomniane przepisy nie nakładają innych obowiązków wobec chodników. Nie trzeba wiec samodzielnie naprawiać chodnika, jeśli doszło do jego uszkodzenia. Inaczej wygląda sytuacja wspólnoty mieszkaniowej. Ta jest zobowiązana do wymiany nawierzchni chodnika lub dokonania jej naprawy. 

A czym są „inne zanieczyszczenia”? Powyższa ustawa nie definiuje tego pojęcia, a odpowiedzi należy szukać w Prawie ochrony środowiska. Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku za inne zanieczyszczenia uznaje wszystko, co może:

 • Szkodzić ludziom,
 • Szkodzić środowisku,
 • Powodować szkodę w dobrach materialnych,
 • Kolidować z innymi sposobami korzystania ze środowiska,
 • Pogarszać walory estetyczne środowiska.

Zwolnienie z obowiązku – kiedy ma miejsce?

Istnieją dwa główne przypadki, w których właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do sprzątania chodnika:

 • Chodnik znajduje się wzdłuż nieruchomości, ale jest od niej odgraniczony – zazwyczaj ma to miejsce w sytuacji, jeśli pomiędzy posesją a chodnikiem znajduje się pas zieleni przynależący do gminy. Niezależnie od jego szerokości, musi być on własnością gminy, a zatem musi być możliwe obiektywne uznanie, że nieruchomość nie graniczy z chodnikiem.
 • Na chodniku jest dopuszczony płatny postój bądź parkowanie pojazdów – w takiej sytuacji właściciel posesji nie musi dokonywać sprzątania tego chodnika, m.in. w związku z tym, że w danym momencie mogą znajdować się na nim pojazdy samochodowe. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy postój jest na chodniku, nie przy nim.

Jak zmienić warunki zabudowy?

Czy można zmienić warunki zabudowy, jeśli są niekorzystne dla projektu domu?

Co z nieruchomością, której nie potrzebujemy?

Jesteś właścicielem posesji i ciąży na Tobie obowiązek sprzątania chodnika, a nie masz takiej możliwości? W związku z tym boisz się grzywny lub kary, a nie możesz znaleźć chętnego nabywcy na nieruchomość? Postaw na profesjonalistów zajmujących się skupem nieruchomości! Dzięki temu rozwiązaniu błyskawicznie przeprowadzisz cały proces związany ze sprzedażą posesji, a dodatkowo zrzucisz z siebie nieprzyjemny obowiązek sprzątania chodników, z którego nie masz możliwości, aby realnie się wywiązywać. Jeśli chcesz ułatwić sobie życie, skontaktuj się z biurem skupu nieruchomości online i błyskawicznie przejdź przez procedurę sprzedaży posesji.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!