Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe?

Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe? Śmierć bliskiej osoby nigdy nie jest przyjemnym doświadczeniem. Niestety, nawet w czasie żałoby musimy znaleźć chwilę, by uporać się z zawiłościami prawa spadkowego, regulując niezbędne formalności. Przyjmując spadek, zrzekając się go, a także dzieląc, mówimy, że przeprowadzamy postępowanie spadkowe. Ile trwa taka operacja? Gdzie należy ją przeprowadzić? To wszystko zależy od zgodności spadkobierców. W niniejszym artykule przedstawiamy możliwe scenariusze.

Czym jest postępowanie spadkowe i jak je przeprowadzić?

W najprostszych słowach postępowanie spadkowe dotyczy przyszłości dóbr, jakie zmarły po sobie pozostawił. W jego toku sąd lub spadkobiercy osobiście (za pośrednictwem notariusza) ustalą, do kogo należy dana część majątku nieboszczyka.

Naturalnie, każda sprawa ma indywidualny charakter, różniąc się nieco, w zależności od stopnia naszego pokrewieństwa ze zmarłym. Inaczej będzie wyglądać postępowanie spadkowe po śmierci ojca, a inaczej postępowanie spadkowe po śmierci męża. W obu przypadkach znajdziesz się, co prawda, w pierwszej grupie spadkowej, ale w drugim przypadku, będziesz na nieco bardziej uprzywilejowanej pozycji. Bo choć wszyscy dziedziczą w równej, ułamkowej części, to małżonek, bez względu na ilość dzieci, nie może otrzymać mniej, niż 25% całego majątku.

Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe? Nie obejdzie się bez pośrednictwa jednego z dwóch, prawnie do tej czynności oddelegowanych instytucji – notariusza lub sądu.

Czy jest dziedziczenie, jak uniknąć konfliktu w rodzinie?

Czym jest dziedziczenie i jak uniknąć konfliktu w rodzinie?

Postępowanie spadkowe u notariusza

Jeżeli wszystkie strony są zgodne co do podziału spadku, najwygodniejszym sposobem uregulowania formalności, będzie postępowanie spadkowe u notariusza. Oczywiście, niezbędna będzie obecność wszystkich spadkobierców – w innym przypadku, notariusz zaniecha dalszych czynności.

Jeżeli wszystkie wymogi formalne zostały spełnione, a w toku postępowania nie wykryje się żadnych uchybień, to postępowanie przyjęcia spadku u notariusza zakończy się jeszcze tego samego dnia, w którym się rozpoczęło.

Pierwszą czynnością będzie sporządzenie protokołu dziedziczenia. W jego skład wchodzą oświadczenia spadkobierców, dotyczące przedmiotu sprawy, a także niezbędna dokumentacja (jak na przykład odpis aktu zgonu spadkodawcy, czy odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców).

Kolejnym krokiem jest sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. To właśnie w nim znajdują się szczegóły, dotyczące podziału konkretnych części majątku zmarłego. Gdy wszystko będzie gotowe, notariusz dokona wpisu w Rejestrze Spadkowym, finalizując cały proces.

Spadkobiercom zaleca się wówczas (choć nie jest to obowiązkowe) odebranie potwierdzenia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. 

Jeśli chodzi o koszty, to na szczęście są one niewielkie. Postępowanie spadkowe u notariusza nie powinno kosztować więcej, niż 200 zł. Nie zapomnij jednak o dopełnieniu obowiązków podatkowych – stwierdzenie nabycia spadku, bez względu na formę, obliguje każdego ze spadkobierców do złożenia odpowiednich wyjaśnień w Urzędzie Skarbowym.

Kim jest notariusz i jakie są jego kompetencje?

Notariusz – kim jest i jakimi sprawami się zajmuje?

Postępowanie spadkowe w sądzie

Nieco inaczej ma się sprawa, gdy idzie o postępowanie spadkowe w sądzie. Dochodzi do niego, gdy spadkobiercy nie są w stanie dojść do porozumienia, względem podziału majątku.

Ta metoda, z całą pewnością pochłonie znacznie więcej czasu – sprawa może pozostawać nierozwiązaną przez długie miesiące. Czasami jednak jest to jedyny sposób, by zwaśnione strony sporu mogły dopełnić niezbędnych formalności.

Pierwszym krokiem powinno być złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Złożyć go może każdy ze spadkobierców, (niezależnie od grupy spadkowej, w jakiej się znajduje) w sądzie właściwym, dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

We wniosku należy wskazać następujące informacje:

  • dane wnioskodawcy,
  • dane wszystkich spadkobierców, o których wiadomo wnioskodawcy,
  • dokumenty potwierdzające prawo do spadku każdego ze spadkobierców, łącznie z wnioskodawcą (w przypadku pokrewieństwa wystarczy odpis aktu urodzenia),
  • odpis aktu zgonu spadkodawcy,
  • opis podziału majątku, sugerowany przez wnioskodawcę,
  • odpis rzeczonego wniosku dla każdego z wymienionych spadkobierców.

Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego wniosku sąd ustali termin rozprawy i roześle zawiadomienia do wszystkich zainteresowanych. W tym właśnie miejscu możesz zderzyć się ze ścianą – na termin rozprawy czeka się czasami długimi miesiącami, a w niektórych przypadkach, jedna rozprawa może nie wystarczyć.

Niemniej, ostatecznie, postępowanie w sądzie, powinno skończyć się wydaniem przez sąd postanowienia o nabyciu spadku, bezapelacyjnie rozstrzygając wszelkie spory.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!