Dziedziczenie ustawowe mieszkania, czyli dziedziczenie bez testamentu

W przypadku braku testamentu osoby zmarłej małżonek i dzieci dziedziczą nieruchomość
w pierwszej kolejności. Kwestie te reguluje Kodeks Cywilny w artykułach od 931 do 935. Jest to dziedziczenie ustawowe, jakie ma miejsce także wtedy, gdy zmarły pozostawił testament, ale wskazane w nim osoby nie chcą albo nie mogą być spadkobiercami.
Ustawowe dziedziczenie obowiązuje również wtedy, gdy zmarły wskazał spadkobierców tylko części majątku. Wówczas reszta podlega podziałowi zgodnie z ustawą, także kiedy chodzi o dziedziczenie ustawowe mieszkania

Jakie są rodzaje testamentu? Wszystko na ten temat znajdziesz w naszym niedawnym wpisie.

Kolejność i zasady dziedziczenia ustawowego 

Jeżeli chodzi o kolejność dziedziczenia ustawowego to Kodeks Cywilny do grona spadkobierców zalicza:
małżonka, zstępnych zmarłego, czyli potomków, rodziców zmarłego, rodzeństwo zmarłego,
zstępnych rodzeństwa, dziadków oraz pasierbów. Dokładne zasady dziedziczenia ustawowego również regulowane są w Kodeksie Cywilnym. Dzieci i małżonek dziedziczą
w częściach równych, aczkolwiek małżonek nie może dostać mniej niż ¼ majątku. Do spadku drogą ustawową są dopuszczone na tych samych zasadach również dzieci pozamałżeńskie zmarłego. Jeżeli zmarły nie pozostawił dzieci, to dziedziczenie ustawowe kolejność wskazuje taką, że majątek dziedziczy jego małżonek oraz rodzice zmarłego. Jeśli zaś zmarły nie zostawił ani dzieci, ani małżonka, ani testamentu, całość majątku dziedziczą żyjący rodzice. Odrębną kwestią w dziedziczeniu jest zagadnienie takie jak dziedziczenie ustawowe zachowek – gdzie ustala się kto ma prawo do zachowku. Jeżeli zaś zmarły zostawił testament, to dziedziczenie odbywa się zgodnie z regułami w nim określonymi. Sprawa: testament a dziedziczenie ustawowe zawsze odbywa się przed sądem, ponieważ zwykle ma miejsce wtedy, gdy jedna ze stron chce podważyć testament.
Wówczas, trzeba udowodnić, że testament jest nieważny. 

Dziedziczenie mieszkania 

Jeżeli rodzic nie pozostawił testamentu i jest samodzielnym właścicielem mieszkania,
to dzieci i małżonek otrzymają równą część majątku, ale część małżonka nie może być mniejsza niż ¼. I to właśnie tutaj również obowiązują zasady dziedziczenia ustawowego.
Jeśli zaś osoba zmarła pozostawiła testament, to sytuacja nieco się komplikuje.
W testamencie spadkodawca może bowiem dowolnie rozporządzać własnym majątkiem oraz przekazać prawo własności nieruchomości komukolwiek. Podobna sytuacja ma miejsce, kiedy umrze współmałżonek. Tutaj również w przypadku braku testamentu rozpatrywać należy dziedziczenie ustawowe mieszkania, aby móc dokładnie wskazać, komu przysługuje spadek. 

Aktualnie, żeby nie płacić podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania należy poczekać
5 lat od momentu kupna i dopiero wtedy sprzedać mieszkanie. Wówczas jest się zwolnionym od płacenia podatku. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku zagadnienia testament a dziedziczenie ustawowe. Jeżeli chcesz szybko sprzedać odziedziczoną nieruchomość odwiedź koniecznie naszą stronę https://nieruchomosci-zeus.pl/ i skontaktuj się z nami.


Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!