Czy można zmienić warunki zabudowy, jeśli są niekorzystne dla projektu domu?

Budowanie domu wiąże się z szeregiem formalności prawnych, które umożliwiają jej przeprowadzenie. Fazą wstępną jest zazwyczaj wybór odpowiedniej działki. Tu w pierwszej kolejności należy sprawdzić jej możliwości budowlane. W tym celu w miejscowym Urzędzie Gminy, Miasta lub Starostwa należy złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy, lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warto to zrobić przed zakupem działki i przed wyborem projektu domu. Może się okazać, że nawet atrakcyjna lokalizacyjnie działka nie spełnia wymogów do zabudowy.

Jednakże posiadając już działkę przekazaną w testamencie lub darowiźnie i chcąc na niej postawić dom, może się okazać to niemożliwe. Decyzja o warunkach zabudowy może być negatywna, a wówczas pozostają dwie drogi wyboru. Pierwszą opcją jest próba zmiany powyższej decyzji.

Drugi wariant to szybka sprzedaż działki, a tu warto skorzystać z oferty firmy zajmującej się profesjonalnie skupem nieruchomości. Nabywca, taki jak biuro nieruchomości online nieruchomosci-zeus.pl/ zagwarantuje szybkie przeprowadzenie transakcji i błyskawiczną wypłatę pieniędzy. W takiej sytuacji można będzie nabyć lepiej dopasowaną pod względem budowlanym działkę.

Warunki zabudowy koszt oraz kiedy decyzja o warunkach zabudowy jest konieczna?

Warunki zabudowy działki jasno określają, jakie parametry muszą zostać spełnione do postawienia obiektu na danym terenie. Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest w sytuacji, gdy na obszarze nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Jest niezbędnym elementem, jeśli inwestor stara się o pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy lub modernizację istniejącej zabudowy.

Dokument ten określa granice możliwej zabudowy, wysokość i szerokość obiektu, a nawet kąt nachylenia dachu. To powoduje zawężenie możliwości projektowych. Niekiedy też decyzja o warunkach zabudowy jest negatywna. Wówczas budowa obiektu nie spełni założeń wniosku o pozwolenie na budowę, ani zgłoszenia budowy.

Chcąc otrzymać warunki zabudowy koszt w wysokości 107 zł należy pokryć i przedstawić dowód wpłaty we wniosku. Dopilnowanie wszystkich elementów dokumentacji ważne jest, by nie nastąpiło jego odrzucenie. W takiej sytuacji właściciela nieruchomości czeka długa droga odwoławcza.

Co powinien zawierać wniosek o warunki zabudowy?

Wydanie warunków zabudowy odbywa się wniosek inwestora. Nie musi on być właścicielem działki, ale może być nią zainteresowany. Dokładne poznanie stanu prawnego nieruchomości gruntowej, a także jej użyteczności pod kątem zabudowy jest kluczowe przed jej zakupem. Dopiero wtedy może nastąpić dopasowanie projektu do warunków zabudowy działki. Jeżeli jednak posiadany projekt nie spełnia tychże warunków, to, albo należy zmienić projekt, albo nabyć inną działkę. Można też spróbować podważyć decyzję organu administracyjnego. W tym przypadku warto zadbać, by wniosek o wydanie warunków zabudowy był kompletny i prawidłowo wypełniony.

Do wniosku trzeba dołączyć niezbędne elementy. Będą to dane osobowe wnioskodawcy, określenie planowanej zabudowy oraz wskazanie jej funkcji i przeznaczenia. We wniosku powinny znaleźć się również przybliżone parametry budynku: ilość pięter, rodzaj dachu, planowana powierzchnia. Dokładne dane zazwyczaj znajdują się w projekcie domu, ale wniosek o wydanie warunków zabudowy może być złożony przed nabyciem projektu.

Wśród innych niezbędnych elementów wniosku znaleźć się muszą dane ewidencyjne nieruchomości oraz wpływ zabudowy na środowisko, jeżeli są do tego podstawy prawne.

Samowola budowlana, czym jest i kiedy można ją zalegalizować?

Uchylenie wniosku o wydanie warunków zabudowy

Jak każda urzędowa decyzja, również ta może zostać podważona. W przypadku, gdy inwestor jest w stanie dopasować projekt swojego domu do uwarunkowań działki, a negatywna decyzja opiera się o wstępne założenia, można próbować drogi odwoławczej z nowym projektem. Zmiana warunków zabudowy działki może nastąpić w przypadku, gdy wnioskodawca odwoła się w przeciągu 14 dni od jej wydania. Aby została zmieniona, należy zadbać o zgodę wszystkich zainteresowanych stron na te zmiany.

Jeżeli wniosek np. z przyczyn środowiskowych zostanie odrzucony, wówczas można procedować dalszą drogę poprzez wyższe instancje. Niekiedy jednak lepiej problematyczną działkę sprzedać. Nasze biuro nieruchomości online skupuje wszelkie nieruchomości, nawet te zadłużone i dlatego w swojej ofercie posiada skup nieruchomości zadłużonych, nawet te z problemami. Sprzedaż działki, domu lub mieszkania w mieście nie musi być trudna. Korzystając z profesjonalnego skupu nieruchomości, można szybko spieniężyć problematyczny obiekt i nabyć inną nieruchomość.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!