Zniesienie współwłasności nieruchomości. Jak sobie poradzić z tym trudnym tematem?

Zniesienie współwłasności nieruchomości. Jak sobie poradzić z tym trudnym tematem?

Jedną z częstych sytuacji, która ma miejsce w polskim prawie jest tzw. współwłasność, która może dotyczyć niemalże każdego mienia czy obecnej nieruchomości bądź gruntu (wraz z całą jego infrastrukturą). Aby odpowiedzieć na pytanie jak znieść współwłasność, warto rozpocząć zaznajomienie się z tematem od tego, czym jest współwłasność?
Art. 195 Kodeks Cywilny jasno przekazuje, iż „Własność nieruchomości może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).” W praktyce oznacza to tyle, że dana nieruchomość może być zarządzana przez więcej niż jedną osobę. Wszyscy współwłaściciele mają dokładnie takie same prawa względem jednej nieruchomości, niezależnie od tego, jaki ułamek współwłasności posiadają. Dla niektórych jest to więc bardzo korzystne rozwiązanie (jak w przypadku współwłasności zaistniałej na skutek spadku czy zawarcia małżeństwa). Jednak jak pokazują statystyki, często takie zjawisko generuje konflikty i brak porozumienia. Jak znieść współwłasność? Czy jest to w ogóle możliwe. Sprawdź: Sprzedaż mieszkania ze służebnością

Dwa tryby, umożliwiające zniesienie współwłasności
Obecnie Kodeks Cywilny dopuszcza dwa tryby, w których dana nieruchomość może zostać pozbawiona współwłasności. Pierwszym z nich jest tzw. tryb umowny, mający miejsce dzięki obecności notariusza. To zdarzenie, polegające na podpisaniu przez wszystkich współwłaścicieli umowy orzekającej zniesienie współwłasności. W takim wypadku nie jest potrzebny wniosek o zniesienie współwłasności, a jedynie zgoda wszystkich osób zainteresowanych tematem. Omawiając tego rodzaju wyjście z sytuacji, warto zadać sobie pytanie, kto ponosi koszty zniesienia współwłasności? Zwykle przyjmuje się, iż robi to osoba, na wniosek której powstaje opisywana sytuacja. W praktyce jednak koszty notarialne są dzielone pomiędzy strony biorące udział w podpisaniu umowy. Tu z kolei rodzi się kolejne pytanie, na które warto znać odpowiedź jeszcze przed podjęciem konkretnych działań. Ile trwa zniesienie współwłasności w trybie umownym? Najczęściej jest to kwestia kilku dni, oczywiście o ile żadna ze stron nie zgłosi jakichkolwiek pretensji czy wątpliwości. Warto więc poświęcić czas, aby właściwie skonstruować tego typu umowę.
Zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez umowę notarialną jest wyjściem najszybszym i najtańszym. Wymaga jednak porozumienia wszystkich osób, które posiadają prawa do nieruchomości.


Tryb sądowy zniesienia współwłasności nieruchomości– co oznacza w praktyce?

Innym rozwiązaniem, mającym miejsce głównie w przypadku braku porozumienia pomiędzy współwłaścicielami jest zniesienie współwłasności nieruchomości w trybie sądowym. To sytuacja związana głównie z konfliktem osób zainteresowanych, które niekoniecznie chcą wyrazić zgodę na pozbycie się swoich praw. Aby zdarzenie miało miejsce, konieczny jest wniosek o zniesienie współwłasności, złożony przez jednego bądź kilku właścicieli do właściwego sądu okręgowego. Warto nadmienić, iż wspomniany dokument może być skonstruowany nie tylko przez właściciela, ale jego spadkobiercę, prokuraturę oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Musi zawierać informację o wnioskodawcy oraz wszystkich stronach biorących udział w postępowaniu. Należy pamiętać, aby w takim dokumencie uwzględnić wartość nieruchomości.
Ile trwa zniesienie współwłasności w postępowaniu sądowym?
Tutaj niestety sytuacja nie jest jednoznaczna, bowiem wszystko zależy nie tylko od samego wniosku, ale i stron biorących udział w takim postępowaniu. Zwykle jednak, gdy nie występują okoliczności nadzwyczajne, cała sprawa może się rozwiązać w czasie kilku miesięcy. Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności w trybie sądowym? Prawo określa, iż wszelkie opłaty leżą po stronie osoby bądź osób zgłaszających taki wniosek. Opłata pobierana przy tego rodzaju spraw jest stała i niezależna od wartości nieruchomości. Wynosi ona 1000 złotych. Dlatego aby oszczędzić czas, a także finanse dobrze dojść do porozumienia ze wszystkimi współwłaścicielami i rozwiązać tę kwestię w trybie umownym.


Zniesienie współwłasności nieruchomości nie zawsze należy do prostych zadań. Sprzedaż nieruchomości może być więc koncepcją utrudnioną. Warto jednak posiłkować się profesjonalnymi firmami, które zajmują się skupem takich mieszkań czy domów. Jedną z takich firm są Nieruchomości-Zeus.pl, firma oferująca skup nieruchomości z problemami, skup mieszkań, skup domów, czy skup udziałów w nieruchomości które umożliwiają właścicielom pomoc w uzyskaniu szybkiej gotówki za swoją nieruchomość.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!