Zachowek: czym jest i komu przysługuje?

Zachowek to złożone zagadnienie, wliczające się w zakres prawa spadkowego.
Zapisy regulujące postanowienia z zachowkiem umieszczone są w Kodeksie Cywilnym,
w księdze czwartej dotyczącej spadków. Każda sprawa sądowa związana z zachowkiem domaga się wnikliwego rozpatrzenia przez adwokata i szczególnego nastawienia. 

Czym jest zachowek?

W pierwszej kolejności, odpowiadając na pytanie: co to jest zachowek należy wskazać precyzyjnie na zakres definicyjny. Zachowek jest uprawnieniem, mającym za zadanie ochraniać najbliższych krewnych spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku w myśl przepisów ustawy. Są to więc zstępni, czyli potomkowie spadkodawcy – dzieci i wnuki, małżonkowie oraz rodzice. Osoby te mogą żądać od osoby powołanej zamiast nich do spadku kwoty pieniężnej stanowiącej w takim przypadku substytut spadku, jaki należałby się im, gdyby zastosowanie miało dziedziczenie ustawowe,  a więc bez sporządzonego testamentu. Tym samym, widać na czym polega podstawowa różnica w relacji testament a zachowek
i na czym opiera się cała instytucja zachowku. Zachowek znajduje zastosowanie kiedy spadkodawca z pewnych powodów pominie wymienione wyżej osoby podczas wyrażania ostatniej woli. Może to być wtedy, gdy na przykład zastosuje zachowek od darowizny, przekazując wartościowe rzeczy lub nieruchomości wybranej przez siebie osobie.
Samo prawo do zachowku przysługuje wtedy, gdy uprawnionymi nie są zstępni, małżonkowie oraz rodzice spadkodawcy. W innych sytuacjach zachowek po rodzicach jest uzasadniony. 

Czym jest testament i jakie są jego rodzaje? Zachęcamy do przeczytania naszego ostatniego artykułu – Testament- rodzaje i skuteczność

Ile wynosi zachowek?

Kiedy wyjaśnione jest co to jest zachowek, czy też jaka jest różnica –
testament a zachowek należy wyznaczyć, ile zachowek wynosi. Ważne jest to, by mieć na uwadze, że zawsze zachowek od darowizny lub od innych form ustalany jest w kwocie pieniężnej. Nie mogą w jego obrębie zostać przekazane rzeczy wchodzące w skład ogólnej masy spadkowej. Natomiast, są pewne wyjątki. Jeśli na przykład osoba posiadająca prawo do zachowku w jakiś sposób jest sentymentalnie związana z określoną rzeczą, to jeśli tylko obdarowany wyrazi taką zgodę – może ją otrzymać uprawniony. Wtedy jednak ta osoba,
która chociażby chciałaby zachowek po rodzicach musi zrzec się tego prawa,
w zamian za wydanie jej konkretnego składniku majątku. 

Dokładne wyliczenie wysokości należnego zachowku nie jest proste. Wysokość zachowku uzależniona jest bowiem od tego, która z osób uprawnionych występuje z roszczeniem. Wartość zachowku zależna jest również od liczby osób o niego się ubiegających, czy też od wielkości darowizn dokonanych przez spadkodawcę za życia. Główna zasada w kodeksie cywilnym wskazuje, że osobom uprawnionym do zachowku przysługuje wysokość połowy udziału spadkowego, który by im przypadł w przypadku dziedziczenia ustawowego. Natomiast, kiedy uprawniona osoba jest stale niezdolna do pracy albo nie jest pełnoletnia, wysokość zachowku wynosi 2/3 takiego udziału. Stan niezdolności do pracy oraz małoletność ustalane są w odwołaniu do momentu otwarcia spadku, czyli w chwili śmierci spadkodawcy. 

Posiadasz nieruchomość którą chcesz błyskawicznie sprzedać za Gotówkę? Skontaktuj się z nami poprzez stronę  Nieruchomości-Zeus.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!