Notariusz – kim jest i jakimi sprawami się zajmuje?

Wiele spraw dotyczących nieruchomości, spadków czy innych umów zawieranych w trakcie całego życia wymaga dokumentów notarialnych. Wtedy konieczna jest obecność u notariusza. I choć większość osób wie, że taka osoba istnieje, często nie ma zielonego pojęcia czym właściwie zajmuje się notariusz. Ten wpis ma na celu wyjaśnienie podstawowych zagadnień związanych z zawodem notariusza a są to będą wyjaśnione takie sformułowania jak: rejestry notarialne, kancelaria notarialna, opłaty notarialne, ile kosztuje notariusz, akt notarialny cena oraz notariusz co robi.

Przede wszystkim warto wspomnieć, iż notariusz jest prawnikiem. Aby mógł wykonywać swój zawód musi skończyć studia prawnicze, następnie zdać (wstępny) egzamin na aplikację, ukończyć ją oraz zaliczyć pozytywnie egzamin zawodowy. Oczywiście to nie jedyna ścieżka, którą osoba zainteresowana tym zawodem może obrać. Jest ona jednak najczęściej wybierana przez przyszłych notariuszy. Notariusz jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości, a wszelkie czynności dokonywane przez niego obejmuje ustawa Prawo o notariacie z 14 lutego 1994 roku. Notariusz działa zwykle w swoim „biurze”, którym jest kancelaria notarialna, choć w sytuacjach szczególnych może realizować swoje obowiązki także na terenie szpitala czy w domu osoby chorej bądź niepełnosprawnej.

Notariusz co robi?

Przede wszystkim notariusz zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych (a więc wszelkiego rodzaju umowami takimi jak umowa darowizny, dożywocia, umowa spółki czy umowa sprzedaży mieszkania czy innej nieruchomości). Wiele osób korzystających z firm zajmujących się skupem nieruchomości za gotówkę, jak https://nieruchomosci-zeus.pl/skup-mieszkan/ także potrzebuje umów notarialnych do sfinalizowania transakcji. To dokumenty, które można uzyskać w dużo szybszy sposób niż podczas rozprawy sądowej. Niestety, aby korzystać z usług notariusza obie strony muszą wykazać zainteresowanie transakcją i zgodzić się na postawione w dokumentach warunki. Istnieją również tzw. rejestry notarialne stanowiące system teleinformatyczny, udostępniający dane zbierane przez sądy, notariuszy w Polsce i na terenie UE. Wzgląd do informacji w takim systemie możliwy jest właśnie poprzez notariusza (oczywiście w uzasadnionych przypadkach). Odpowiadając na pytanie notariusz co robi można ogólnie stwierdzić, iż wykonuje wszelkie formalności prawne związane z różnorodnymi umowami zawieranymi pomiędzy stronami.

Ile kosztuje notariusz?

To pytanie, które często zadawane jest przez osoby zainteresowane tematem. Nie da się jednak odpowiedzieć na nie w sposób precyzyjny, gdyż podobnie jak w innych zawodach pewne koszty prowadzonych czynności zależne są od samego notariusza. Opłaty notarialne są więc różne w odmiennych rejonach Polski i w dużej mierze stanowią ceny ustalane indywidualnie. Np. akt notarialny cena zależna jest od notariusza, jednak rozporządzenie ministra sprawiedliwości określa maksymalne stawki notarialne za dokonywane działania. Są one zależne od wartości przedmiotu czynności. Oczywiście zazwyczaj kancelarie wybierają maksymalne ceny, jednak w niektórych sytuacjach opłaty notarialne mogą zostać obniżone. Mowa tu o ciężkiej sytuacji materialnej osoby zainteresowanej sporządzeniem dokumentów. Ponadto pewne akty mają ustalone z góry stawki. Należą do nich m.in.:

●        Sporządzenie testamentu – 50 zł

●        Umowa majątkowa małżeńska – 400 zł

●        Protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł.

Nie da się więc jednoznacznie odpowiedzieć, ile kosztuje notariusz. Z pewnością koszty jego działań nie należą do najniższych, zwłaszcza przy dużych transakcjach jak np. sprzedaż nieruchomości. Warto również wspomnieć, iż opłata za notariusza dotyczy nie tylko samej taksy, ale również podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku VAT czy opłat sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym. Decydując się na sprzedaż nieruchomości warto mieć na uwadze koszty związane z dodatkowymi czynnościami, które przeprowadza notariusz. Zwłaszcza w sytuacjach trudnych sprzedaż domu ze służebnością czy innymi „problemami” może okazać się niezwykle trudna. Wiele osób po zebraniu dokumentów od notariusza decyduje się na pomoc profesjonalnych firm, zajmujących się skupem za gotówkę nieruchomości, które na tradycyjnym rynku nie jest łatwo sprzedać i dlatego powstał m.in. skup nieruchomości zadłużonych. Kancelarie notarialne cieszą się olbrzymim zainteresowaniem i właściwie nie ma się czemu dziwić. Ilość spraw rozwiązywanych u notariusza stale wzrasta i takie usługi są po prostu niezbędne. Akt notarialny – cena oraz termin jego sporządzenia oraz niezbędne dokumenty potrzebne do przeprowadzenia czynności – o to wszystko warto pytać bezpośrednio w kancelarii, a najlepiej porównać kilka z nich by wybrać najlepszą z możliwych opcji.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!