Mieszkanie socjalne a komunalne , co warto wiedzieć o tych nieruchomościach?

Nie każdy obywatel jest właścicielem swojego mieszkania. Wiele osób nie stać na zakup nieruchomości z rynku wtórnego, ani tym bardziej z pierwotnego. Jedyną szansą na posiadanie dachu nad głową są zasoby gminne. Tu wyróżnić można dwa typy lokali. Mieszkanie socjalne a komunalne – czym się to charakteryzuje? W obu przypadkach prawo do użytkowania otrzymywane jest na podstawie umowy najmu. W obu przypadkach najemca nie posiada prawa własności i samodzielnie nie może decydować o lokalu. W obu przypadkach sprzedaż jest niemożliwa. Z jednym wyjątkiem…

Będąc najemcą lokalu komunalnego warto skorzystać z opcji bardzo opłacalnej i rozpatrzeć wykup mieszkania komunalnego. Jeśli to nastąpi sprzedaż mieszkania może w szybki sposób być przeprowadzona dzięki szerokiej ofercie w skład, której wchodzi skup nieruchomości zadłużonych.

Mieszkanie socjalne, – dlaczego nie można wykupić i sprzedać?

Mieszkanie socjalne to lokal przyznany osobom o niskich dochodach. Konstytucja gwarantuje obywatelom dach nad głową, lecz nie wszyscy są w stanie za niego płacić. To obliguje samorządy do wyznaczenia dla najuboższych mieszkań socjalnych. W takim lokalu czynsz jest w wysokości maksymalnie połowy stawki czynszów w danej gminie. Za tym idzie niestety słaby stan techniczny lokalu.

Warunkiem do przyznania lokalu jest niski dochód, a za tym idzie zazwyczaj niemożliwość wykupu. Drugim czynnikiem uniemożliwiającym wykup mieszkania socjalnego jest umowa zawierana na czas określony z możliwością przedłużenia. Oznacza to, że najemca użytkuje mieszkanie socjalne, dopóki nie wykaże wyższych dochodów uprawniających go do zasiedlenia mieszkania komunalnego.

Jeśli dochód zacznie przekraczać określoną kwotę, warto złożyć wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego. Wówczas przeprowadzając się do takiego lokalu można dokonać wykupu mieszkania komunalnego. Pamiętać jednocześnie należy, że do uzyskania zgody gminy na sprzedaż lokalu musi upłynąć określony przez samorząd okres. Przeważnie wykup mieszkania komunalnego możliwy jest dopiero po 5 latach.

Przeprowadzka do mieszkania komunalnego

Mieszkanie komunalne charakteryzuje się wyższym standardem, a jego stan techniczny musi być dobry. To powoduje, że również czynsz za taki lokal jest odpowiednio wysoki. Niemniej umowa zawierana jest na czas nieokreślony i tu już przysługuje prawo pozostawienia nieruchomości spadkobiercom na mocy testamentu. Szczególnie w przypadku odziedziczonego lokalu można rozpatrzeć wykup mieszkania komunalnego, a następnie jego sprzedaż. W takim przypadku, nawet opodatkowanie przy natychmiastowej sprzedaży zwróci się, gdyż cena za mieszkanie objęta bonifikatą może być bardzo niska. Kwestią jest to, ile kosztuje wykup mieszkania komunalnego łącznie i ile można na nim zyskać korzystając z oferty skupu nieruchomości.

Coraz więcej kamienic komunalnych przekształca się w zasoby mieszkań własnościowych. Gminy rozpatrują chętnie opcję sprzedaży takich lokali grupowo. Wówczas najemcy otrzymują odpowiednie zawiadomienia i jeśli dochodzą do porozumienia ze sobą, cały blok może skorzystać z wykupu mieszkań komunalnych. Tu ogromną rolę odgrywa bonifikata, czyli upust od ceny nieruchomości. A kwoty są bardzo wysokie. Gminy przeznaczając kamienicę na sprzedaż mogą nawet zaproponować 80 lub 90% bonifikaty.

W przypadku braku oferty również można zorientować się, czy dana gmina nie zechce określonego lokalu odsprzedać. Jeśli nieruchomość stoi na gruncie własnym gminy oraz jego stan techniczny jest dobry, a stan prawny uregulowany, to można być pewnym, że wykup mieszkania komunalnego nastąpi. Gminy rzadko, przy spełnionych warunkach odmawiają tej opcji.

A ile kosztuje wykup mieszkania komunalnego?

Mieszkanie komunalne zazwyczaj znajduje się w starszej kamienicy, a tym samym jego wartość nie jest wygórowana. Jeżeli dojdzie do tego wysoka bonifikata, koszt wykupu będzie dość niski. Na to, ile kosztuje wykup mieszkania komunalnego składa się również całość spraw formalnych. Opłata notariusza, wpis do księgi wieczystej i inne opłaty obligatoryjne ponosi kupujący.Przy późniejszej sprzedaży firmie https://nieruchomosci-zeus.pl/, całość procedur przeprowadzane są przez skup mieszkań. Również późniejsza wycena online oraz koszty notarialne ponoszone są przez skupującego. Jeśli dodać do tego zaledwie kilkudniową realizację transakcji i możliwość skorzystania z oferty przez internet to całość przedstawia się bardzo kusząco.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!